Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

Haemme vero-oikeuden apulaisprofessoria/yliopistotutkijaa Tenure Track -tehtävään. Tehtävä sijoittuu Joensuun kampukselle ja alkaa 1.9.2024 tai sopimuksen mukaan. Tenure Track -tehtävä täytetään neljäksi vuodeksi. Lue lisää alta, ja hae viimeistään 27.5.2024.

Tehtävä ja palkkaus

Vero-oikeuden apulaisprofessorin/yliopistotutkijan Tenure Track -tehtävässä työskentelet  oikeustieteiden laitoksella Joensuun kampuksella. Laitos kuuluu yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaan.

Itä-Suomen yliopisto on monipuolinen juridiikan asiantuntijoiden kouluttaja. Yliopistossa on annettu vuodesta 1997 alkaen juridiikan erikoisaloille pätevöittävää yhteiskuntatieteellisen alan lakiasiantuntijakoulutusta, joka johtaa HTK- ja HTM-tutkintoihin. Syksyllä 2013 on käynnistetty oikeustieteellisen alan koulutus, joka johtaa oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoihin.

Oikeustieteiden laitoksen strategian mukaan laitoksen tutkimuksen vahvuusaloihin panostetaan tavoitteena kansainvälisen verkottumisen ja ulkopuolisen tutkimusrahoituksen vahvistaminen. Laitos erottautuu erityisesti seuraavilla tutkimuksen painopistealoilla: Ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeus; hyvinvointioikeus; empiirinen oikeustutkimus; oikeudellinen ratkaisutoiminta; julkiset tehtävät, julkisen vallan käyttö ja julkiset varat. Laitoksella panostetaan monitieteiseen tutkimusyhteistyöhön. 

Apulaisprofessorin/yliopistotutkijan tehtävänä on

 • antaa vero-oikeuden opetusta osana laitoksen eri oppiaineiden perus-, aine- ja syventäviä opintoja,
 • ohjata vero-oikeuden pro gradu -tutkielmia,
 • harjoittaa vero-oikeuden tutkimusta,
 • ohjata vero-oikeuden jatko-opiskelijoita,
 • hankkia täydentävää rahoitusta alan tutkimushankkeille sekä
 • kehittää tai johtaa alan tutkimusryhmää.

Tehtävä on tarkoitus täyttää neljän vuoden määräajalle 1.9.2024 lukien tai sopimuksen mukaan. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen tutkimus- ja opetustehtävä (Tenure Track). Uuden työntekijän tullessa tehtävään käytetään koeaikaa.

Tehtävän täytössä käytetään ulkoista asiantuntija-arviointia, ja asiantuntijoiden annettua lausuntonsa tehtävän täyttämistä valmisteleva tehtäväntäyttötoimikunta haastattelee hakijan.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Apulaisprofessorin tehtävässä tehtäväkohtainen palkanosa on vaativuustasoluokittelussa tasolla 7 (4 320,23 €/kk) ja yliopistotutkijan tehtävässä tasolla 6 (3 747,44 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6 - 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Vakinaistamispolku (Tenure Track) avataan haettavana olevassa tehtävässä apulaisprofessorin tai yliopistotutkijan tasolta lähtien. Kauden lopussa arvioidaan mahdollisuus nostaa tehtävään valittu ansioittensa perusteella seuraavalle tasolle (apulaisprofessori tasolle professori, yliopistotutkija tasolle apulaisprofessori) ilman hakumenettelyä. Tehtävään valitun kanssa sovitaan työsopimuksen tekemisen yhteydessä tarkemmin niistä kriteereistä, tavoitteista ja tuloksista, jotka kauden aikana tulisi saavuttaa, jotta siirtyminen seuraavalle urapolun tasolle olisi mahdollista. 

Mitä edellytämme ja toivomme sinulta

Edellytämme sinulta

 • soveltuvaa vero-oikeuteen painottuvaa tohtorin tutkintoa,
 • hyvää opetustaitoa sekä monipuolista ohjaus- ja opetuskokemusta,
 • näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä (ml. julkaisut ja tutkimusrahoitus) sekä
 • hyvää suomen kielen taitoa sekä kykyä opettaa ja ohjata tarvittaessa englannin kielellä.

Katsomme eduksi

 • näytön tieteellisestä toiminnasta,
 • kansalliset ja kansainväliset luottamustehtävät,
 • yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja toiminnan ja
 • yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot.

Opetustaidon arvioinnissa noudatetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan ohjetta, jonka mukaan tehtävän edellyttämä hyvä opetustaito pyritään ensisijaisesti todentamaan opetusansioiden portfoliossa kuvattujen ansioiden perusteella. Tehtävään kutsuttavan tulee toimittaa ohjeen mukaan valmisteltu opetusansioiden portfolio muiden hakemusasiakirjojen ohella. Mikäli tehtävässä edellytettävä hyvä opetustaito ei ole todennettavissa opetusansioiden portfolion perusteella, tehtävään esitettävä voidaan kutsuta opetusnäytteeseen. Opetustaidon arvioinnin yhteydessä ja tarvittaessa muutoinkin tehtävän täyttämistä valmisteleva tehtäväntäyttötoimikunta voi haastatella hakijan.

Tehtävään valitulle osoitetaan mahdollisuus kasvattaa omaa tutkimusryhmäänsä yhdellä väitöskirjatutkijalla, jonka palkkakulut kattaa tiedekunta.

Tarjoamme sinulle

 • mielenkiintoisen ja merkityksellisen  työtehtävän osana kansainvälistä, luovaa, osallistuvaa ja osallistavaa yliopistoyhteisöä,
 • mahdollisuuden joustavaan monipaikkatyöhön,
 • Itä-Suomen yliopiston henkilöstöedut, joihin kuuluvat muun muassa kattava työterveyshuolto, laaja henkilöstökoulutustarjonta, edulliset kampusravintolalounaat, Sykettä-liikuntapalvelut ja mahdollisuus työsuhdepolkupyörään.

Hae näin

Jätä hakemus viimeistään 27.5.2024 sähköisellä hakulomakkeella.

Huomioi, että hakemukseen tulee liittää mukaan: 

 • ansioluettelo 
 • julkaisuluettelo 
 • opetusansioiden portfolio 
 • työsuunnitelma (max. 3 sivua) apulaisprofessorikauden/yliopistotutkijakauden tavoitteista kauden täsmentävän sopimuksen laatimiseksi sekä siitä, miten aikoo saavuttaa vaki-naistamispolulla professoriksi/apulaisprofessoriksi ylentämiseen vaadittavan ansioitumisen
 • arvioitavan valitsemat julkaisut (enintään 10), joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään sekä luettelo valituista julkaisuista. Mukaan voidaan liittää myös julkaisupäätöstä vailla olevia käsikirjoituksia, jotka ovat loppusuoralla arviointiprosessissa. Julkaisut toimitetaan sähköisesti.
 • kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista

Kysymyksiä?

Lisätietoja tehtävästä antaa tutkimusjohtaja Matti Turtiainen, p. +358 29 445 5313, matti.turtiainen@uef.fi,

Lisätietoja hakemisesta ja hakuprosessista antavat johtava hallintopäällikkö Marko Junkkarinen, p. +358 29 445 8426, marko.junkkarinen@uef.fi ja HR-erityisasiantuntija Tuula Ranne, p.  +358 29 445 5245, tuula.ranne@uef.fi

Työsopimuksen voimassaolo Määräaikainen työsopimus
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Palkka Yliopistojen yleinen TES
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100 %
Paikkakunta Joensuu
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 503/01.01.02/2024
Julkaistu 29.04.2024
Haku päättyy 27.05.2024

Takaisin avoimiin työpaikkoihin