Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta, Kemian laitos

Haemme kestävän kemiantekniikan professoria tai apulaisprofessoria (Tenure Track) luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekuntaan kemian laitokselle, Joensuun kampukselle. Tehtävä täytetään 1.8.2024 alkaen (tai sopimuksen mukaan).

Lue lisää alta ja hae viimeistään 19.4.2024.

Tehtävä ja palkkaus

Haettavana olevan professorin/apulaisprofessorin (Tenure Track) tehtäväalana on kestävä kemiantekniikka. Tehtävän tutkimus ja opetus keskittyvät energia-, materiaali- tai kemikaalituotteiden tuotannon prosessien kehittämiseen, optimointiin ja kestävyysvaikutusten arviointiin. Tehtävän kautta vahvistetaan yliopiston strategian mukaista tieteidenvälistä tutkimusta ja monialaista koulutusta, erityisesti tekniikan alalla. Hakijan osaamisprofiilissa voi korostua prosessi- ja tuotesuunnittelu, prosessien mallinnus tai kestävyysarviointimenetelmien kehitys.

Professorin/apulaisprofessorin tehtäviin kuuluu alan tutkimuksen ja siihen liittyvän kotimaisen ja kansainvälisen koulutuksen toteuttaminen, kehittäminen ja johtaminen sekä vastuu alan tieteellisestä jatkokoulutuksesta tehtävänimikkeen edellyttämällä tavalla. Professuurissa painottuu kokonaisvaltainen johtaminen ja vastuu alan tutkimuksesta ja koulutuksesta. Professuurissa/apulaisprofessuurissa huolehditaan ulkopuolisen täydentävän rahoituksen hankinnasta ja tutkimusalan kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä ja verkostoitumisesta. Tehtävään sisältyy myös yhteiskunnallisia asiantuntija- ja vuorovaikutustehtäviä.

Professorin tehtävä täytetään 1.8.2024 alkaen (tai sopimuksen mukaan) toistaiseksi. Apulaisprofessorin (Tenure Track) tehtävän ollessa kyseessä tehtävä täytetään 1.8.2024 alkaen (tai sopimuksen mukaan) neljän vuoden määräajaksi. Apulaisprofessorin määräaikaisuuden perusteena on vakinaistamispolku (Tenure Track). Uuden työntekijän tullessa tehtävään käytetään koeaikaa.

Apulaisprofessorin tehtävään valitun kanssa sovitaan työsopimuksen tekemisen yhteydessä tarkemmin niistä kriteereistä, tavoitteista ja tuloksista, jotka kauden aikana tulisi saavuttaa, jotta siirtyminen seuraavalle urapolun tasolle (professori) olisi mahdollista.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Professorin tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 8-11 (5223,57 – 7697,25 €/kk) ja apulaisprofessorin palkkaus määräytyy vaativuustasolle 7 (4320,23 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Mitä edellytämme ja toivomme sinulta

Löydät professorin/apulaisprofessorin (Tenure Track) tehtävän kuvauksen ja vaatimukset tehtäväntäyttöselosteesta (pdf-tiedosto).

Opetusta ja ohjausta annetaan kemian laitoksella suomeksi ja englanniksi. Professuurin/apulaisprofessuurin opetus- ja tutkimustehtävien hoitamiseen riittää niiden edellyttämä englannin kielen taito.

Tarjoamme sinulle

  • mielenkiintoisen, merkityksellisen ja monipuolisen työtehtävän osana kansainvälistä, luovaa, osallistuvaa ja osallistavaa yliopistoyhteisöä,
  • mahdollisuuden joustavaan monipaikkatyöhön,
  • Itä-Suomen yliopiston henkilöstöedut, joihin kuuluvat muun muassa kattava työterveyshuolto, laaja henkilöstökoulutustarjonta, edulliset kampusravintolalounaat, Sykettä-liikuntapalvelut ja mahdollisuus työsuhdepolkupyörään.

Hae näin

Jätä hakemus viimeistään 19.4.2024 sähköisellä hakulomakkeella.

Huomioi, että hakemukseen tulee liittää mukaan:

  • ansioluettelo (ohjeet ansioluettelon laatimiseen),
  • opetusansioiden portfolio (ohjeet portfolion laatimiseen Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta -otsikon alta),
  • julkaisuluettelo (ohjeet julkaisuluettelon laatimiseen),
  • erillinen luettelo niistä julkaisuista ja muista töistä (20 numeroituna ja ryhmiteltynä), joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään,
  • ne edellisen kohdan luettelossa mainitut julkaisut ja muut työt, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään,
  • kirjallinen selostus (2-4 sivua) tehtävän kannalta merkittävistä ansioista ja toiminnasta, mukaan lukien hakijan näkemys tieteenalan tutkimuksen ja opetuksen kehittämisestä. Hakijan tutkimuksen liittyminen laitoksen tutkimukseen tulee sisältyä kuvaukseen.

Kysymyksiä?

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Antti Haapala, e-mail: antti.haapala@uef.fi, puh. +358445202849.

Lisätietoja hakemisesta ja hakuprosessista henkilöstösuunnittelija Noora Hämäläinen, e-mail: noora.hamalainen@uef.fi, puh. +358 29 445 8302.

Työsopimuksen voimassaolo Vakituinen
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työn toivottu alkamispvm 1.8.2024 tai sopimuksen mukaan
Palkka Yliopistojen yleinen TES
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100 %
Paikkakunta Joensuu
Maakunta Pohjois-Karjala
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 637/01.01.02/2024
Yhteyshenkilö
  • Antti Haapala, +358445202849
Julkaistu 28.03.2024
Haku päättyy 19.04.2024

Takaisin avoimiin työpaikkoihin