Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta, Teknillisen fysiikan laitos

Tehtävän hakuaikaa on jatkettu 11.4.2024 saakka. Tehtävään aiemmin hakeneet otetaan huomioon tehtävän täytössä.

 

Haemmeprojektitutkijaa (biomateriaalitekniikka) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.2024-30.4.2026 (25 kk) luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekuntaan teknillisen fysiikan laitokselle.Tehtävä sijoittuu Kuopion kampukselle.

Lue lisää alta, ja hae viimeistään 27.3.2024.

Tehtävä ja palkkaus

Projektitutkijan tehtävässä työskentelet Biomateriaalitekniikan tutkimusryhmässä (BMTG) teknillisen fysiikan laitoksella Kuopion kampuksella. Laitos on osa luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekuntaa.

BMTG-ryhmässä tutkitaan mm. erilaisten biomassojen soveltuvuutta uusien biopohjaisten tuotteiden valmistukseen. Biomassojen prosessointiin käytetään esim. termokemiallisia prosesseja kuten hidaspyrolyysia ja hydrotermistä nesteytystä. Prosesseista saadaan sekä kiinteitä materiaaleja (biohiili) että nestefraktioita. Näitä välituotteita voidaan muokata jatkoprosessoinneilla soveltuvaksi esim. pinnoitteisiin, komposiitteihin, kasvatusalustoihin, biostimulanteiksi tai suodattimiin. Sekä lähtöraaka-aineiden, että muokattujen tuotteiden karakterisointiin käytetään erilaisia ainetta rikkomattomia ja rikkovia menetelmiä, joita löytyy varsin kattavasti jo teknillisen fysiikan laitokselta.

Projektitutkijan työtehtävät jakautuvat kahteen meneillään olevaan hankkeeseen: Bioboost-hanke (noin 70 %) ja MinPhos-hanke (30 %). Hankkeissa kehitetään uusia kestävän kehityksen mukaisia materiaaliratkaisuja elinkeinoelämän käytännön tarpeisiin.

Projektitutkijan keskeisiin työtehtäviin kuuluu:

 • toteuttaa käytännössä hankesuunnitelman mukaista kokeellista tutkimusta, esim. biomassojen termokemiallisia ja muita prosessointeja sekä prosessituotteiden jatkokäsittelyjä (esim. lämpökäsittelyt, partikkelikoon muokkaukset jne.),
 • osallistua raaka-aineiden ja prosessituotteiden analytiikkaan ja testauksiin sekä
 • osallistua tutkimusartikkelien tekemiseen yhdessä muiden hanketoimijoiden kanssa.

Bioboost-kehittämisryhmähanke (Pohjois-Savon liiton JTF-hanke: UEF ja Savonia AMK) ja siihen liittyvä laiteinfrahanke tukevat vihreää siirtymää ja hiilineutraalin kiertotalouden toteutumista Pohjois-Savossa. Hankekokonaisuudessa on tavoitteena kehittää Pohjois-Savon biotaloustoimijoiden raaka-aineisiin ja tuotteiden TKI:hin liittyvää osaamista, vahvistaa osaamisen ja uusien tekniikoiden hyödyntämistä yritysten tarpeissa, sekä lisätä kaupallistamista tukevaa tiedonsiirtoa alueen toimijoiden kesken.

MinPhos-hankkeessa (Suomen Akatemian rahoittama yhteishanke: UEF ja GTK) tavoitteena on kehittää uusia tekniikoita fosforin tehokkaaseen erottamiseen ja talteenottoon ympäristövesistä soveltaen viimeisintä 3D-tulostusteknologiaa, uusia pinnoitteita ja kierrätettäviä biomateriaaleja.

Tehtävä täytetään määräajalle 1.4.2024-30.4.2026 (tai sopimuksen mukaan). Määräaikaisuuden perusteena on Bioboost- hankkeen kesto ja MinPhos-hankkeen osatehtävät. Uuden työntekijän tullessa tehtävään käytetään 6 kk:n koeaikaa.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Projektitutkijan tehtävässä tehtäväkohtainen palkanosa on vaativuusluokittelussa tasoilla 2–3. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6–50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Vaativuustasosta ja henkilökohtaisesta palkanosasta riippuen palkka työsuhteen alkaessa projektitutkijalla on noin 2580–2980 €/kk.  

Mitä edellytämme ja toivomme sinulta

Edellytämme sinulta:

 • ylempää yliopistotutkintoa fysiikan, tekniikan, kemian tai muulta soveltuvalta alalta,
 • hankkeissamme käytettävien kokeellisten tutkimusmenetelmien vahvaa osaamista ja käytännön kokemusta,
 • kykyä itsenäiseen ja itseohjautuvaan työskentelyyn, aikataulutuksiin ja tavoitteisiin,
 • hyvää organisointikykyä ja raportointitaitoja sekä
 • hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Katsommeeduksi:

 • TKI-toiminnan tuntemuksen ja kokemuksen projektityöskentelystä osana laajempaa tiimiä,
 • kokemuksen raporteista, esityksistä ja julkaisuista sekä
 • kokemus suodatus- ja talteenottomenetelmistä sekä niihin liittyvästä materiaalitekniikasta.

Tarjoamme sinulle

 • Mielenkiintoisen työtehtävän osana kansainvälistä, luovaa, osallistuvaa ja osallistavaa yliopistoyhteisöä,
 • mahdollisuuden joustavaan monipaikkatyöhön,  
 • Itä-Suomen yliopiston henkilöstöedut, joihin kuuluvat muun muassa kattava työterveyshuolto, laaja henkilöstökoulutustarjonta, edulliset kampusravintolalounaat, Sykettä-liikuntapalvelut ja mahdollisuus työsuhdepolkupyörään.  

Hae näin

Jätä hakemus viimeistään 11.4.2024 sähköisellä hakulomakkeella.

Huomioi, että hakemukseen tulee liittää mukaan:

 • CV,
 • kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista sekä
 • muut asiakirjat, joilla haluat osoittaa ansiosi tehtävään.

Kysymyksiä?

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Reijo Lappalainen p. 040 355 2564, e-mail: reijo.lappalainen@uef.fi.

Lisätietoja hakemisesta ja hakuprosessista antaa henkilöstösihteeri Iiris Korhonen, p. +358 29 4458161, e-mail: iiris.korhonen@uef.fi.

Työsopimuksen voimassaolo Määräaikainen työsopimus
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työn toivottu alkamispvm 1.4.2024
Palkka Yliopistojen yleinen TES
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Kuopio
Maakunta Pohjois-Savo
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2055/01.01.03/2024
Yhteyshenkilö
 • Reijo Lappalainen, +358403552564
Julkaistu 12.03.2024
Haku päättyy 11.04.2024

Takaisin avoimiin työpaikkoihin