Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Haemme taloustieteen yliopistonlehtoria yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaan, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselle. Tehtävä voidaan täyttää myös yliopisto-opettaja-nimikkeellä. Tehtävä sijoittuu Kuopion kampukselle ja se täytetään määräaikaisena 1.8.2024–31.7.2027.  Lue lisää alta ja hae viimeistään 31.5.2024.

Tehtävän hakuaikaa on jatkettu 31.5.2024 saakka. Tehtävään aiemmin hakeneet otetaan huomioon tehtävän täytössä.

Tehtävä ja palkkaus 

Yliopistonlehtorin tai yliopisto-opettajan tehtävänä on

•    antaa ja kehittää terveystaloustieteen opetusta,   
•    osallistua uuden taloustieteen kandidaattiohjelman valmisteluun (lv 2024-2025),
•    antaa taloustieteen perus- ja aineopetusta (lv 2025-2027),
•    harjoittaa alan tutkimusta sekä  
•    osallistua oppiaineen hallinnollisiin tehtäviin sekä tarvittaessa tiimi- ja laitosrajat ylittävään toimintaan tutkimuksessa, opetuksessa ja hallinnossa.  

Tehtävä täytetään määräajaksi 1.8.2024-31.7.2027. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen tehtäväjärjestely liittyen uuden kandidaattiohjelman käynnistämisen valmisteluun.   Uuden työntekijän tullessa tehtävään käytetään koeaikaa. 

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Yliopistonlehtorin tehtävässä tehtäväkohtainen palkanosa on vaativuustasoluokittelussa tasoilla 6–7 (3 747,44–4 320,23 €/kk). Yliopisto-opettajan tehtävässä vaativuustaso on 5 (3 213.55 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6–50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Edellytämme sinulta  

•    yliopistonlehtorin tehtävässä tohtorin tutkintoa ja yliopisto-opettajan tehtävässä ylempää korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta ja hyvää opetustaitoa,
•    hyvää suomen kielen taitoa.

Valinnassa huomioidaan

•    opetus- ja ohjauskokemus sekä pedagoginen koulutus ja kehittäminen,
•    tuotetut oppimateriaalit,
•    tieteelliset julkaisut ja muu tieteellinen toiminta,
•    monipuolinen tutkimusmenetelmien hallinta,
•    verkottuneisuus sekä menestys tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ja
•    tutkimustyön suuntautumisen yhdelle tai useammalla terveystaloustieteen tiimin tutkimusalueelle.

Opetustaidon arvioinnissa noudatetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan ohjetta, jonka mukaan tehtävän edellyttämä hyvä opetustaito pyritään ensisijaisesti todentamaan opetusansioiden portfoliossa kuvattujen ansioiden perusteella. Hakijan tulee toimittaa ohjeen mukaan valmisteltu opetusansioiden portfolio muiden hakemusasiakirjojen ohella.

Tarjoamme sinulle  

•    vireän, kehittyvän ja tutkimusorientoituneen tiimin yhteistyötä,
•    mielenkiintoisen työtehtävän osana kansainvälistä, luovaa, osallistuvaa ja osallistavaa yliopistoyhteisöä, 
•    mahdollisuuden joustavaan monipaikkatyöhön, 
•    Itä-Suomen yliopiston henkilöstöedut, joihin kuuluu muun muassa kattava työterveyshuolto, laaja henkilöstökoulutustarjonta, edulliset kampusravintolalounaat ja Sykettä-liikuntapalvelut ja mahdollisuuden työsuhdepolkupyörään.

Hae näin 

Jätä hakemus viimeistään 31.5.2024 klo 24.00 sähköisellä hakulomakkeella.

Huomioi, että hakemukseen tulee liittää mukaan: 

•    vapaamuotoinen hakemus (enintään 1 sivu)
•    ansioluettelo (Tutkijan ansioluettelomalli) 
•    täydellinen julkaisuluettelo, johon on lihavoitu tämän tehtävän kannalta viisi merkittävintä julkaisua 
•    opetusportfolio (tiedekunnan ohjeen mukaisesti: avoimet-tyopaikat/liitteet, ohjeita hakemiseen) 
•    kuvaus hakijan tutkimustoiminnasta, siitä miten hakija aikoo tulevaisuudessa edistää tutkimustaan ja mihin ensisijaisesti suuntautua tieteellisessä toiminnassaan, jos hänet valitaan tehtävään (enintään 3 sivua)
•    kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista
•    muut asiakirjat, joilla haluat osoittaa ansiosi tehtävään 

Kysymyksiä? 

Lisätietoja tehtävästä antaa tutkimusjohtaja Leena Forma, puh. +358 50 327 7728, leena.forma@uef.fi.  

Lisätietoja hakemisesta ja hakuprosessista antaa HR-asiantuntija Airi Leppänen, puh. +358 29 445 5171, airi.leppanen@uef.fi.  

Työsopimuksen voimassaolo Määräaikainen työsopimus
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100
Paikkakunta Kuopio
Maakunta Pohjois-Savo
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2362/01.01.03/2024
Julkaistu 16.05.2024
Haku päättyy 31.05.2024

Takaisin avoimiin työpaikkoihin