Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta, Metsätieteiden osasto

Haemme kahta väitöskirjatutkijaa Suo- ja maaekologian tutkimusryhmään metsätieteiden osastolle, luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekuntaan. Tehtävä sijoittuu Joensuun kampukselle. Vuoden pituiset määräaikaiset tehtävät alkavat 1.8.2024 tai sopimuksen mukaan. 

Lue lisää alta, ja hae viimeistään 10.6.2024.

Tehtävä ja palkkaus

Väitöskirjatutkijan tehtävässä työskentelet Professori Eeva-Stiina Tuittilan johtamassa Suo- ja maaekologian tutkimusryhmässä, jossa tehdään tutkimusta soiden ennallistamisesta, soiden toiminnasta hiilinieluina ja soiden vasteesta ilmastonmuutokseen. Tutkimusryhmä toimii metsätieteiden osastolla, joka kuuluu luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekuntaan. Tehtävä sijoittuu Joensuun kampukselle.

Väitöskirjatutkijan tehtäviin kuuluu:

 • olemassa olevien biologisten ja kaasunvaihtoaineistojen käsittelyä,
 • aineiston analysointia ja
 • tieteellistä kirjoittamista.

Väitöskirjatutkijan tehtäviin kuuluu myös jonkin verran uusien aineistojen keruuta sekä kenttä- ja laboratoriomittausta. Väitöskirjatutkijan päätehtävänä on väitöskirjatyön tekeminen ja jatko-opintojen suorittaminen.

Tehtävät täytetään vuoden määräajaksi ajanjaksolle 1.8.2024-31.7.2025. Väitöskirjatutkijan työsuhteen määräaikaisuuden perusteena on väitöskirjatyö. Uuden työntekijän tullessa tehtävään käytetään koeaikaa.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Tässä tehtävässä tehtäväkohtainen palkanosa on vaativuustasoluokittelussa tasoille 2–4 väitöskirjatutkimuksen ja jatko-opintojen vaiheesta riippuen.  Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6 - 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Henkilökohtaisesta palkanosasta riippuen palkka työsuhteen alkaessa on noin 2585–2720 €/kk.

Mitä edellytämme ja toivomme sinulta

Edellytämme sinulta:

 • ylempi yliopistotutkinto soveltuvalta alalta kuten metsätieteistä, biologiasta, ekologiasta, mikrometeorologiasta tai maantieteestä,
 • tehtävään valitun tulee olla jatkokoulutuskelpoinen eli valitun ehdokkaan on haettava ja olla oikeutettu jatko-opintoihin tiedekunnan tohtoriohjelma LUMETO:ssa.
 • hyvä suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito.

Opintojensa loppuvaiheessa olevat opiskelijat voivat myös hakea, edellyttäen että he suorittavat tutkintonsa  ja toimittavat tutkintotodistuksen kopion tiedekunnalle viimeistään 31. heinäkuuta 2024 mennessä. 

Katsomme eduksi:

 • suokasvillisuuden kasvilajituntemus ja monimuuttujamenetelmien tuntemus,
 • kokemus KHK- mittausten tekemisestä ja hiilivuoaineiston käsittelystä,
 • R-ohjelman käytön hallinta,
 • julkaisuin osoitettava näyttö tieteellisestä taitavuudesta tehtävän alalta,
 • aiempi osallistuminen tutkimushankkeisiin ja kansainväliseen yhteistoimintaan.

Tarjoamme sinulle

 • merkityksellisen työtehtävän osana kansainvälistä, luovaa, osallistuvaa ja osallistavaa yliopistoyhteisöä,
 • mahdollisuuden joustavaan monipaikkatyöhön,
 • Itä-Suomen yliopiston henkilöstöedut, joihin kuuluvat muun muassa kattava työterveyshuolto, laaja henkilöstökoulutustarjonta, edulliset kampusravintolalounaat, Sykettä-liikuntapalvelut ja mahdollisuus työsuhdepolkupyörään.

Hae näin

Jätä hakemus viimeistään 10.6.2024  sähköisellä hakulomakkeella.

Huomioi, että hakemukseen tulee liittää mukaan:

 • motivaatiokirje (max 1-2 sivua),
 • ansioluettelo (tutkijan ansioluettelomalli- ohje),
 • julkaisuluettelo (julkaisluettelo- ohje),
 • kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista. Jos tutkintotodistuksesi ei ole englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi, sinun on toimitettava tutkintotodistusasiakirjojen viralliset englanninkieliset käännökset. Kaikki käännökset on tehtävä joko tutkinnon myöntävän oppilaitoksen tai valtuutetun kääntäjän toimesta. Jokaisella virallisen käännöksen sivulla on oltava kääntäjän leima ja/tai allekirjoitus. Virallisten käännösten on oltava alkuperäisten asiakirjojen tarkkoja käännöksiä. Hakijoiden itsensä tekemiä käännöksiä ei hyväksytä,
 • muut asiakirjat, joilla haluat osoittaa ansiosi tehtävään.

Kysymyksiä?

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Eeva-Stiina Tuittila, email: eeva-stiina.tuittila@uef.fi, puh: +358 29 4453535 ja yliopistutkija Anna Laine-Petäjäkangas, email: anna.laine-petajakangas@uef.fi, puh +358 29 4453477.

Lisätietoja hakemisesta ja hakuprosessista antaa HR-asiantuntija Noora Hämäläinen, email: noora.hamalainen@uef.fi, puh. +343 44 9292715

Työsopimuksen voimassaolo Määräaikainen työsopimus
Työsopimus päättyy 2025-07-31
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työsuhteen toivottu aloitusajankohta 1.8.2024
Palkka Yliopistojen yleinen TES
Paikkojen lukumäärä 2
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Joensuu
Maakunta Pohjois-Karjala
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2716/01.01.03/2024
Yhteyshenkilö
 • Eeva-Stiina Tuittila, +358294453535
 • Anna Laine-Petäjäkangas, +358294453477
Julkaistu 13.05.2024
Haku päättyy 10.06.2024

Takaisin avoimiin työpaikkoihin