Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Haemme projektitutkijaa SHARE-FI konsortioon määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2024-31.12.2026. Tehtävä sijoittuu Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselle Kuopion kampukselle. Lue lisää alta, ja hae viimeistään 14.6.2024. 

Tehtävän hakuaikaa on jatkettu 14.6.2024 saakka. Tehtävään aiemmin hakeneet otetaan huomioon tehtävän täytössä
 
Tehtävä ja palkkaus

SHARE-FI konsortio on osa laajaa eurooppalaista tutkimusinfrastruktuuria SHARE (Survey of Ageing, Health and Retirement in Europe, www.share-eric.eu), joka kerää tietoa eurooppalaisten terveydestä, taloudesta ja sosiaalisista olosuhteista 28 Euroopan maasta (mukaan lukien Israel) joka toinen vuosi. SHARE-FI konsortio vastaa ja koordinoi SHARE-aineiston keruuta Suomessa. Aallon 11 tiedonkeruusta eteenpäin SHARE-FI konsortiota johtaa Itä-Suomen yliopisto ja muita suomalaisia konsortion partnereita ovat Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Väestöliitto. Kussakin SHARE aineistonkeruuseen osallistuvassa maassa toimii maatiimin johtaja (Country Team Leader) ja maatiimin vastaava (Country Team Operator). Maatiimin johtaja vastaa maatiimin johtamisesta ja rahoituksen hankinnasta ja maatiimin vastaavan tehtävänä on SHARE-aineiston keruuseen liittyvä valmisteleva työ ja yhteydenpito Saksassa sijaitsevan SHARE-keskusorganisaation (SHARE Central) kanssa.

Projektitutkijan keskeisiä työtehtäviä ovat:

•    toimiminen SHARE-FI konsortion maatiimin vastaavana (Country Team Operator) Suomessa,
•    Suomen SHARE-aineiston keruuseen liittyvät valmistelevat työt,
•    yhteydenpito SHARE-keskusorganisaation toimihenkilöiden kanssa liittyen SHARE-aineiston keruuseen Suomessa,
•    tutkijoiden tukeminen SHARE-aineiston hallinnassa ja käsittelyssä,
•    SHARE-aineistoon ja sen hyödyntämiseen liittyvään yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamiseen osallistuminen.

Tehtävä täytetään määräajalle 1.8.2024–31.12.2026 (tai sopimuksen mukaan). Määräaikaisuuden perusteena on projektityö hankkeen keston ajan. Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa. 

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän (opetus- ja tutkimushenkilöstö) mukaisesti. Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Tässä tehtävässä tehtäväkohtainen palkanosa on vaativuustasoluokittelussa tasolla 5 (3213.55 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Mitä edellytämme ja toivomme sinulta

Edellytämme sinulta 

•    soveltuvaa korkeakoulututkintoa (vähintään maisterintutkintoa vastaava koulutus),
•    hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa,
•    perustietoja Stata-ohjelman käytöstä,
•    perustiedot ja kokemusta kyselyaineistojen käsittelystä ja analyysista.

Luemme eduksi  

•    kokemuksen tieteellisestä tutkimusyhteistyöstä ja julkaisutoiminnasta,
•    tohtorin tutkinnon soveltuvalta alalta,
•    edistyneiden tilastomenetelmien ja -ohjelmistojen (esim. paneeliaineistojen analyysit, R-ohjelma) hallinnan,
•    kokemuksen rekisteriaineistoista ja niiden käytöstä,
•    toiminnan suurissa kansainvälisissä (tutkimus)verkostoissa.

Odotamme

•    kykyä sujuvaan yhteistyöhön suomalaisten ja eurooppalaisten yhteistyötahojen kanssa,
•    kykyä itsenäiseen toimintaan osana kansainvälistä tutkimusinfrastruktuuria. 


Tarjoamme sinulle

•    kiinnostavan ja monipuolisen työn osana laajaa kansainvälistä tutkimusinfrastruktuuria, 
•    mahdollisuuden joustavaan monipaikkatyöhön,
•    Itä-Suomen yliopiston henkilöstöedut, joihin kuuluu muun muassa kattava työterveyshuolto, laaja henkilöstökoulutustarjonta, edulliset kampusravintolalounaat ja Sykettä-liikuntapalvelut.

Hae näin  

Jätä hakemuksesi viimeistään 14.6.2024 klo 24.00 sähköisellä hakulomakkeella. 

Huomioi, että hakemukseen tulee liittää mukaan 

•   CV
•   Julkaisuluettelo
•    Kopiot tutkintotodistuksista ja kopiot kielitaitoa osoittavista todistuksista, mikäli kielitaito ei käy esille tutkintotodistuksista  
•    Lyhyt motivaatiokirje, jossa kerrot tarkemmin omasta osaamisestasi ja miksi haet tätä tehtävää

Kysymyksiä?

Lisätietoja projektitutkijan tehtävästä antaa SHARE-FI konsortion johtaja professori Ismo Lin-nosmaa, ismo.linnosmaa@uef.fi, puh. +358 50 478 5746, tai SHARE-FI konsortion varajohtaja tutkimusjohtaja Antti Kouvo, antti-jussi.kouvo@uef.fi, puh. + 358 50 468 2258.

Lisätietoja hakemisesta ja hakuprosessista antaa HR-asiantuntija Airi Leppänen, puh. +358 29 445 5171, airi.leppanen@uef.fi.  

 

Työsopimuksen voimassaolo Määräaikainen työsopimus
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100
Paikkakunta Kuopio
Maakunta Pohjois-Savo
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2632/01.01.03/2024
Julkaistu 15.05.2024
Haku päättyy 14.06.2024

Takaisin avoimiin työpaikkoihin