Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Historia- ja maantieteiden laitos

Haemme historian yliopistonlehtoria historia- ja maantieteiden laitokselle Joensuu kampukselle. Tehtävä alkaa 1.8.2024. Lue lisää tehtäväkuvauksesta ja hae tehtävää viimeistään 1.4.2024. 

Tehtävä ja palkkaus

Historian opetus Itä-Suomen yliopistossa kattaa laaja-alaisesti historian Suomen historiasta globaaleihin ilmiöihin. Historia- ja maantieteiden laitoksella tehdään monialaista yhteistyötä historian, maantieteen ja ympäristöpolitiikan oppiaineiden kanssa. 

Etsimme avoinna olevaan tehtävään historian yliopistonlehtoria, jonka opetus ja tutkimus liittyvät Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitoksen ajankohtaisiin avainteemoihin. Vahva digitaalisten ihmistieteiden osaaminen erityisesti digitaalisten menetelmien käytöstä historiallisessa tutkimuksessa katsotaan merkittäväksi eduksi.

Historian oppiaineen painopistealueita ovat: 

•    Rajat, liikkuvuus ja kulttuuriset kohtaamiset. Rajat määrittyvät muun muassa poliittisten, sosiaalisten, kulttuuristen sekä yhteiskunnallisten prosessien kautta. Rajoilla erotetaan, mutta ne ovat aina myös kohtaamisen tiloja. Tarkastelemme rajojen ja raja-alueiden kehitystä ja merkityksiä eri aikoina, konflikteja sekä liikkuvuutta ja kohtaamisia rajojen yli.

•    Yhteiskunnalliset muutokset. Ihminen muodostaa yhteisöjä ja yhteisöt muodostavat yhteiskuntia. Yhteiskunnat antavat raamit ihmisten taloudelliselle, sosiaaliselle sekä kulttuuriselle toiminnalle. Tarkastellemme laaja-alaisesti yhteiskunnallisten rakenteiden, toimijoiden ja ilmiöiden kehityslinjoja, murroskohtia sekä erityispiirteitä.

•    Ympäristö. Ihmisen historia ei kehity omalakisesti vaan on aina sidoksissa ympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tarkastelemme muun muassa sitä, miten ihminen on eri aikoina muokannut ympäristöään, millaiseksi hän on nähnyt oman paikkansa luonnossa ja millä eri tavoin ympäristömuutokset ovat vaikuttaneet ihmisen yhteiskuntiin ja kulttuuriin.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on 

•    antaa alan opetusta;
•    osallistua opetuksen kehittämiseen;
•    tehdä alaan suuntautuvaa tutkimusta; 
•    osallistua hanketoimintaan, tutkimusrahoituksen hankintaan sekä kansainvälisiin tutkimusverkostoihin;
•    osallistua hallintotehtäviin ja laitoksen päivittäisiin toimintoihin. 

Tehtävä täytetään 1.8.2024 alkaen toistaiseksi. Uuden työntekijän tullessa tehtävään käytetään koeaikaa. 

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa on vaativuustasoluokittelussa tasoilla 6–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Vaativuustasosta ja henkilökohtaisesta palkanosasta riippuen palkka työsuhteen alkaessa on yliopistonlehtorilla 4122–5400 €/kk.

Mitä edellytämme sinulta ja toivomme sinulta 

Tehtävään valittavalta edellytetään: 
•    soveltuvaa tohtorin tutkintoa;
•    näyttöä historian alan tutkimuksesta;
•    hyvää opetus- ja ohjaustaitoa;
•    monipuolista tutkimusmenetelmällistä osaamista ja kykyä monipuoliseen historiatieteelliseen ajatteluun;
•    hyvää suomen kielen taitoa sekä kykyä ohjata ja opettaa tarvittaessa englannin kielellä;
•    kykyä tiimityöskentelyyn monitieteisessä ja -kulttuurisessa työyhteisössä.

Katsomme eduksi 
•    vahvan digitaalisen ihmistieteiden osaamisen.

Tutkimusnäyttöjä arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen julkaisutoiminta, kansainvälinen tutkimusyhteistyö ja saatu kilpailtu rahoitus. Opetustaidon arvioinnissa noudatetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan ohjetta, jonka mukaan tehtävän edellyttämä hyvä opetustaito pyritään ensisijaisesti todentamaan opetusansioiden portfoliossa kuvattujen ansioiden perusteella. Hakijan tulee toimittaa ohjeen mukaan valmisteltu opetusansioiden portfolio muiden hakemusasiakirjojen ohella. 

Tarjoamme sinulle: 

•    työpaikan, jossa voi rohkeasti kokeilla ja luoda uutta. 
•    avoimen, monitieteisen ja mielenkiintoisen työyhteisön 
•    Itä-Suomen yliopiston henkilöstöedut, joihin kuuluvat muun muassa työterveyshuolto, laaja henkilöstökoulutustarjonta, edulliset kampusravintolalounaat, Sykettä-liikuntapalvelut ja mahdollisuus työsuhdepolkupyörään. 

Huomioi, että hakemukseen tulee liittää mukaan: 

1) ansioluettelo (Tutkijan ansioluettelomalli) 
2) opetusansioiden portfolio (tiedekunnan ohjeen mukaisesti: avoimet-tyopaikat/liitteet, ohjeita hakemiseen) 
3) täydellinen julkaisuluettelo (OKM:n julkaisuluokituksen mukaisesti) 
4) lyhyt (3–4 -sivuinen) selvitys tutkimustoiminnasta ja suunnitelma tulevasta tutkimustoiminnasta sekä selvitys opetuskokemuksen ja tutkimustoiminnan liittymisestä Historia- ja maantieteiden laitoksen historian oppiaineen painoaloihin
5) kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista 

Hae näin 

Jätä hakemus viimeistään 1.4.2024 sähköisellä hakulomakkeella. 

Kysymyksiä? 

Lisätietoja tehtävän osalta antaa laitoksen johtaja Pieter Dhondt, puh +358 50 598 8192, pieter.dhondt@uef.fi 

Lisätietoja hakemisesta ja hakuprosessista antaa henkilöstösuunnittelija Airi Leppänen, puh. +358 29 455 5171, airi.leppanen@uef.fi. 

Työsopimuksen voimassaolo Vakituinen
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100
Paikkakunta Joensuu
Maakunta Pohjois-Karjala
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 552/01.01.03/2024
Julkaistu 28.02.2024
Haku päättyy 01.04.2024

Takaisin avoimiin työpaikkoihin