Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta, Teknillisen fysiikan laitos

Haemme yliopisto-opettajaa/yliopistonlehtoria (modernit mittaustekniikat ja -järjestelmät) luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekuntaan teknillisen fysiikan laitokselle. Tehtävä on vakituinen ja alkaa 1.6.2024 tai sopimuksen mukaan.

Lue lisää alta, ja hae viimeistään 2.4.2024.

Tehtävä ja palkkaus

Haemme joukkoomme osaavaa ja innostavaa yliopisto-opettajaa/yliopistonlehtoria luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnan teknillisen fysiikan laitokselle. Yliopisto-opettajan/yliopistonlehtorin tehtävän opetus- ja tutkimusala on modernit mittaustekniikat ja -järjestelmät. Tehtävä sijoittuu Kuopion kampukselle.

Tehtäviin kuuluu tekniikan alan opetuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen yhteistyössä tiedekunnan opettajien ja tutkijoiden kanssa. Erityisesti koulutuksen suunnitteluvaiheessa (vuodet 2024–2026) keskeisinä työtehtävinä ovat tekniikan alan yhteistyöverkoston ja työelämäyhteyden rakentaminen Itä-Suomen yliopiston ja yritysten välillä. Keskeistä tässä vaiheessa on myös koulutusyhteistyön suunnittelu yhdessä yritysten ja ammattikorkeakoulun kanssa, harjoittelupaikkaverkoston luominen, opiskelijoiden integrointi alueelle sekä materiaalipankin ja käytänteiden suunnittelu. Koulutuksen toteutusvaiheessa tehtävässä painottuvat opetus- ja ohjaustehtävät sekä opetussuunnitelmatyö teknillisen fysiikan alan tutkinto-ohjelman mukaisesti. Opetus- ja ohjaustehtävät suuntautuvat erityisesti elektroniikan, mittaustekniikan ja -järjestelmien alueille. Tehtäviin kuuluu myös tieteelliseen jatkokoulutukseen osallistuminen.

Lisäksi mahdollisuus on myös osallistua tieteelliseen tutkimustyöhön ja kehityshankkeisiin sekä tutkimushankkeiden ideointiin ja valmisteluun. Yliopisto-opettaja/yliopistonlehtori on osaltaan arvioimassa ja kehittämässä alan koulutusta ja jatkuvaa oppimista sekä oppimisympäristöjen ja -menetelmien käyttöä koulutuksessa.

Tehtävä täytetään 1.6.2024 (tai sopimuksen mukaan) alkaen toistaiseksi. Uuden työntekijän tullessa tehtävään käytetään koeaikaa. 

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Yliopisto-opettajan tehtävässä tehtäväkohtainen palkanosa on vaativuusluokittelussa tasolla 4–5. Yliopistolehtorin tehtävässä tehtäväkohtainen palkanosa on vaativuustasoluokittelussa tasoilla 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Vaativuustasosta ja henkilökohtaisesta palkanosasta riippuen palkka työsuhteen alkaessa yliopisto-opettajalla noin 3220–3920 €/kk ja yliopistonlehtorilla noin 3730–5270 €/kk. 

Mitä edellytämme ja toivomme sinulta

Edellytämme:

 • yliopisto-opettajalta ylempää yliopistotutkintoa tekniikan tai luonnontieteen alalta (mm. elektroniikka, mittaustekniikka, fysiikka, teknillinen fysiikka) tai muulta tehtävään soveltuvalta alalta sekä hyvä opetustaito,
 • mikäli hakijalla on alaan soveltuva tohtorintutkinto, tehtävänimike on yliopistonlehtori. Yliopistonlehtorin tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuvan tohtorintutkinnon lisäksi hyvä opetustaito,
 • yliopisto-opettajan tehtävän kelpoisuusehtona on hyvän opetustaidon lisäksi hyvä käytännön perehtyneisyys opetustehtävän alaan. Käytännön perehtyneisyyden arvioinnissa on keskeistä opetus- ja ohjauskokemus sekä opetuksen suunnitteluun ja sen toteuttamiseen liittyvät näkemykset, jotka hakija esittää opetusportfoliossaan,
 • hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Arvostamme ja katsomme eduksi:

 • monipuoliset tietotekniset valmiudet,
 • hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä yliopistopedagogiset opinnot/muut pedagogiset ansiot,
 • kokemuksen yritysyhteistyöstä,
 • kokemuksen alaan liittyvästä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä, josta osoituksena näytöt tutkimusrahoituksen hankinnasta ja näytöt tieteellisestä julkaisutoiminnasta tai muusta kehitystyön tulosten jakamisesta.

Tarjoamme sinulle

 • merkityksellisen ja monipuolisen työtehtävän osana kansainvälistä, luovaa, osallistuvaa ja osallistavaa yliopistoyhteisöä,
 • mahdollisuuden joustavaan monipaikkatyöhön,
 • Itä-Suomen yliopiston henkilöstöedut, joihin kuuluvat muun muassa kattava työterveyshuolto, laaja henkilöstökoulutustarjonta, edulliset kampusravintolalounaat, Sykettä-liikuntapalvelut ja mahdollisuus työsuhdepolkupyörään.

Hae näin

Jätä hakemus viimeistään 2.4.2024 sähköisellä hakulomakkeella.

Huomioi, että hakemukseen tulee liittää mukaan

 • ansioluettelo,
 • julkaisuluettelo,
 • opetusansioiden portfolio (luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnan ohjeistuksen mukaisesti: http://www.uef.fi/fi/uef/avoimet-tyopaikat/liitteet)
 • kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista. Jos tutkintotodistuksesi ei ole englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi, sinun on toimitettava tutkintotodistusasiakirjojen viralliset englanninkieliset käännökset. Kaikki käännökset on tehtävä joko tutkinnon myöntävän oppilaitoksen tai valtuutetun kääntäjän toimesta. Jokaisella virallisen käännöksen sivulla on oltava kääntäjän leima ja/tai allekirjoitus. Virallisten käännösten on oltava alkuperäisten asiakirjojen tarkkoja käännöksiä. Hakijoiden itsensä tekemiä käännöksiä ei hyväksytä.
 • muut asiakirjat, joilla haluat osoittaa ansiosi tehtävään.

Kysymyksiä?

Lisätietoja tehtävästä antaa teknillisen fysiikan laitoksen vanhempi yliopistonlehtori Lasse Heikkinen, puhnro: +358 29 4453318, e-mail: lasse.heikkinen@uef.fi.

Lisätietoja hakemisesta ja hakuprosessista antaa henkilöstösihteeri Iiris Korhonen, puhnro: +358 29 4458161, e-mail: iiris.korhonen@uef.fi.

Työsopimuksen voimassaolo Vakituinen
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työn toivottu alkamispvm 1.6.2024
Palkka Yliopistojen yleinen TES
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Kuopio
Maakunta Pohjois-Savo
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 634/01.01.03/2024
Yhteyshenkilö
 • Lasse Heikkinen, +358294453318
Julkaistu 01.03.2024
Haku päättyy 02.04.2024

Takaisin avoimiin työpaikkoihin