Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Haemme käsityötieteen yliopistonlehtoria opettajankoulutuksen opetus- ja kehittämistehtäviin Joensuun kampukselle 1.8.2024 alkaen. Lue lisää alta ja hae viimeistään 25.3.2024.

Tehtävä ja palkkaus 

Yliopistonlehtorin tehtävässä työskentelet Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa Joensuun kampuksella. Osasto kuuluu filosofiseen tiedekuntaan.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on 

 • opettaa käsityötieteen perus-, aine- ja syventävissä opinnoissa sekä luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan käsityön opinnoissa. Opetus voi painottua joko tekniseen työhön tai tekstiilityöhön, mutta sisältää myös työtapoihin sitoutumatonta opetusta.
 • ohjata käsityön opetusharjoittelua,
 • ohjata tarvittaessa käsityötieteen opinnäytetöitä sekä arvioida niitä,
 • tehdä tutkimusta ja kehittää tutkimukseen perustuvaa opetusta käsityötieteen alalla,
 • tarpeen mukaan osallistua muuhun opettajankoulutukseen kuuluvaan opetukseen,
 • osallistua tiedekunnan tutkimusyhteisön toimintaan ja toimia aktiivisesti alan kotimaisissa ja kansainvälisissä asiantuntijayhteisöissä sekä
 • osallistua hallinnollisiin ja yliopistoyhteisöllisiin tehtäviin.   

Tehtävä täytetään 1.8.2024 alkaen toistaiseksi. Uuden työntekijän tullessa tehtävään käytetään koeaikaa. 

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Tässä tehtävässä tehtäväkohtainen palkanosa on vaativuustasoluokittelussa tasoilla 5-7 (3 213,55 - 4 320,23 €). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6 - 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Mitä edellytämme ja toivomme sinulta  

Edellytämme sinulta 

 • soveltuvaa tohtorin tutkintoa,
 • käsityön aineenopettajan pätevyyttä sisältäen opettajan pedagogiset opinnot (60 op),
 • hyvää opetustaitoa,
 • hyvää käytännön perehtyneisyyttä opetustehtävien (tekstiilityö ja tekninen työ) alaan
 • dokumentoitua näyttöä tutkimustoiminnasta väitöskirjatyön lisäksi sekä
 • hyvää suomen kielen taitoa ja kykyä opettaa englannin kielellä.

Katsomme eduksi 

 • opinnäytetöiden ohjauskokemuksen ja muut opetukselliset ansiot,
 • opetuksen kehittämisen,
 • oppimateriaalin tuottamisen ja
 • tutkimushankkeisiin osallistumisen.  

Opetustaidon arvioinnissa noudatetaan filosofisen tiedekunnan ohjetta, jonka mukaan tehtävän
edellyttämä hyvä opetustaito pyritään ensisijaisesti todentamaan opetusansioiden portfoliossa kuvattujen ansioiden perusteella. Hakijan tulee toimittaa ohjeen mukaan valmisteltu opetusansioiden portfolio muiden hakemusasiakirjojen ohella. Tarvittaessa opetustaito osoitetaan opetusnäytteellä.

Tarjoamme sinulle  

 • monipuolisen ja kiinnostavan työtehtävän osana kansainvälistä, luovaa, osallistuvaa ja osallistavaa yliopistoyhteisöä, 
 • mahdollisuuden joustavaan monipaikkatyöhön,  
 • Itä-Suomen yliopiston henkilöstöedut, joihin kuuluvat muun muassa kattava työterveyshuolto, laaja henkilöstökoulutustarjonta, edulliset kampusravintolalounaat, Sykettä-liikuntapalvelut ja mahdollisuus työsuhdepolkupyörään.  

Hae näin  

Jätä hakemus viimeistään 25.3.2024 sähköisellä hakulomakkeella.   

Huomioi, että hakemukseen tulee liittää mukaan:  

Kysymyksiä? 

Lisätietoja tehtävästä antaa 11.3. - 25.3.2024 osastonjohtaja Sari Havu-Nuutinen, p. 029 445 2543, sari.havu-nuutinen@uef.fi.

Lisätietoja hakemisesta ja hakuprosessista antaa 4.3. - 21.3.2024 henkilöstösuunnittelija Nina Miinalainen, p. 029 445 2006, nina.miinalainen@uef.fi. 

Työsopimuksen voimassaolo Vakituinen
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Palkka Yliopistojen yleinen TES
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100 %
Paikkakunta Joensuu
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 686/01.01.03/2024
Julkaistu 04.03.2024
Haku päättyy 25.03.2024

Takaisin avoimiin työpaikkoihin