Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Haemme Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden- ja kauppatieteiden tiedekunnan yhteiskuntatieteiden laitokselle kolmea (3) ja sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselle yhtä (1) väitöskirjatutkijaa (Kuopion kampus). Tehtävät ovat määräaikaisia ja alkavat 1.9.2024 (tai sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään 1.1.2025).

 Lue lisää alta ja hae viimeistään 30.5.2024.

Tehtävä ja palkkaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa vuosina 2024–2027 tohtorikoulutuspilottia, jossa testataan uusia tohtorikoulutuksen käytänteitä Suomessa. Pilotti kattaa sekä tutkimuksen lippulaiva-aloihin liittyviä että muiden alojen tutkimusaiheita.

Monitieteinen sosiaalipalveluiden tohtoripilotti (DocSoc360°) -tohtoripilotti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden sosiaalipalveluihin liittyvän väitöskirjan toteuttamiseen korkeatasoisessa ja monitieteisessä yhteistyössä sekä aktiivisessa vuoropuhelussa työelämän ja palvelujärjestelmän käytännön toimijoiden kanssa. DocSoc360°:n tavoitteena on vahvistaa sosiaalipalveluita tutkimusperustaisesti. Seitsemän suomalaisen yliopiston muodostama verkosto yhdistää sosiaalityön, yhteiskuntapolitiikan, kasvatustieteen, terveystieteiden, hallintotieteen, johtamisen ja oikeustieteen sekä viestinnän alan tutkijoita tarkastelemaan sosiaalipalveluita monitieteisesti ja -näkökulmaisesti.

DocSoc360°-tohtorikoulutuspilotti tarjoaa 4 uutta kokoaikaista, enintään 3 vuoden mittaista väitöskirjatutkijanpaikkaa, jotka sijoittuvat yhteiskuntatieteiden laitokselle ja sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselle.

Väitöskirjatyö toteutetaan osatavoitteita sisältävän tutkimussuunnitelman mukaisesti siten, että väitöskirjatutkimus on esitarkastusvaiheessa 3 vuodessa päätoimisesti opiskellen. Tutkimussuunnitelma laaditaan yhteistyössä ohjaajan ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Työelämäyhteyksien huomioiminen on osa tohtorikoulutusta, ja jokainen väitöskirjatutkija laatii urasuunnitelman, joka tukee väitöskirjatutkijan työtä ja jolla pyritään kartoittamaan uramahdollisuuksia paitsi yliopistossa, niin myös hyvinvointialueiden, tutkimuslaitosten sekä muiden julkisten ja yksityisten organisaatioiden sekä teollisuuden palveluksessa Suomessa.

Yhteiskuntatieteiden laitoksen sosiaalityön pääaineessa haettavana oleviin väitöskirjatutkijan tehtäviin sisältyy tutkimusta jollain seuraavista aihealueista:

Teema 1: Lastensuojelu 
Teema 2: Vammaistutkimus ja 
Teema 3: Asiakasturvallisuus. 

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen sosiaali- ja terveyshallintotieteen pääaineen tutkimusteema on:
Teema 4: Sosiaalipalveluiden johtaminen ja palveluiden integrointi. 

Tehtävät täytetään enintään kolmeksi vuodeksi 1.9.2024 alkaen (tai sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään 1.1.2025). Määräaikaisuuden perusteena on oma väitöskirjatutkimus. Uuden työntekijän tullessa tehtävään käytetään koeaikaa.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkka koostuu kahdesta osasta: tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Tässä tehtävässä tehtäväkohtainen palkanosa on vaativuusluokittelussa tasoilla 2–4 hakijan väitöskirjatutkimuksen ja jatko-opintojen vaiheesta riippuen. Henkilökohtainen palkanosa on 6–50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palkanosista riippuen palkka on noin 2 580,00 – 3 380,00 €/kk. 

Arviointi

Hakemusten arvioinnissa huomioidaan seuraavat näkökohdat:

•    hakijan tutkintotausta ja (opintomenestys) sekä muu väitöskirjan aihetta tukeva pätevöityminen, 
•    motivaatiokirje (1–3 sivua), jossa hakija kuvaa motivaatioitaan jatko-opintoihin ja tutkimuksen tekemiseen tai jo aloitettujen jatko-opintojen etenemistä. Lisäksi kerrotaan selkeästi, mistä teemasta (teemat 1-4) on kiinnostunut. Hakemuskirjeessä tulee perustella omia vahvuuksia haettavan tehtävän osalta ja kuvata oma kiinnostuksen kohde väitöskirjatutkimuksen aiheeksi annetussa teemassa,
•    lisäksi huomioidaan Itä-Suomen yliopiston jo kirjoilla olevien jatko-opiskelijoiden osalta hakijan tutkimuksen ja jatko-opintojen eteneminen.

Arviointiin sisältyy hakijoiden haastattelu. Haastattelut järjestetään erikseen.

Mitä edellytämme ja toivomme sinulta

Edellytämme

•    olet jatkokoulutuskelpoinen, sinulla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sosiaalityössä tai muulla soveltuvalla tieteenalalla (YTM/VTM tai vastaava) tai loppuvaiheessa olevia maisteriopintoja (ks. tehtäväkohtaiset kriteerit edellä), keskeneräisen maisterintutkinnon tulee olla valmiina viimeistään 31.7.2024,
•    sinulla on tehtävän kannalta riittävä suomen ja englannin kielen taito,
•    täytät tohtoriohjelman opiskelijavalinnan kriteerit,
•    olet suunnittelemassa tai tekemässä ensimmäistä tohtorintutkintoasi,
•    olet Itä-Suomen yliopiston jo kirjoilla oleva jatko-opiskelija (jatko-opinto-oikeus myönnetty 1.11.2023 tai sen jälkeen) tai suunnittelet tekeväsi tohtorintutkintosi Itä-Suomen yliopistossa.

Myös kelpoisuuteen edellyttävän tutkinnon (esim. maisteritutkinto) loppuvaiheen opiskelijat voivat hakea paikkoja edellyttäen, että tutkinto on valmis 31.7.2024 mennessä ja tutkintotodistuksen kopio on toimitettu tiedekuntaan 15.8.2024 mennessä.

Katsomme eduksi

•    pro gradu -tutkielma liittyy haettavan paikan teemaan, 
•    halukkuus monitieteiseen yhteistyöhön kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa sekä aktiivinen, itsenäinen ja vastuullinen työote.

Tarjoamme sinulle

Pääset nauttimaan yliopiston henkilöstöeduista, kuten:
•    mahdollisuus joustavaan monipaikkatyöhön,
•    kattava työterveyshuolto,
•    laaja henkilöstökoulutustarjonta, 
•    edulliset kampusravintolalounaat sekä joukko muita palveluita,
•    edulliset liikuntapalvelut ja mahdollisuus työsuhdepolkupyörään.

Pääset työskentelemään mielenkiintoisessa ja monipuolisessa tehtävässä osana kansainvälistä, luovaa, osallistuvaa ja osallistavaa yliopistoyhteisöä.

Lue lisää verkkosivujemme Tule meille töihin -osiosta

Hae näin

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.5.2024 klo 24.00 sähköisellä hakulomakkeella. Vain kaikki hakuilmoituksen mukaiset liitteet sisältävät hakemukset arvioidaan ja huomioidaan valinnassa.

Hakijalle, jolla ei vielä ole jatko-opinto-oikeutta Itä-Suomen yliopistossa, väitöskirjatutkijan tehtävään valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes jatko-opinto-oikeus on myönnetty Itä-Suomen yliopistossa. Jatko-opinto-oikeutta on haettava viimeistään 30.8.2024. 

Huomioi, että hakemukseen tulee liittää mukaan seuraavat liitteet: 

•    Ansioluettelo 
•    Julkaisuluettelo
•    Motivaatiokirje (1-3 sivua) jossa hakija kuvaa motivaatioitaan jatko-opintoihin ja tutkimuksen tekemiseen tai jo aloitettujen jatko-opintojen etenemistä. Lisäksi kerrotaan selkeästi, mistä teemasta (teemat 1-4) on kiinnostunut. Hakemuskirjeessä tulee perustella omia vahvuuksia haettavan tehtävän osalta ja kuvata oma kiinnostuksen kohde väitöskirjatutkimuksen aiheeksi annetussa teemassa
•    Tutkintotodistuksen kopio ja opintorekisteriote jatko-opintoihin oikeuttavasta korkeakoulututkinnosta hakijalta, jolla ei vielä ole jatko-opiskeluoikeutta Itä-Suomen yliopistossa.

Jos tutkintotodistuksesi ei ole englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi, sinun on toimitettava tutkintotodistusasiakirjojen viralliset englanninkieliset käännökset. Kaikki käännökset on tehtävä joko tutkinnon myöntävän oppilaitoksen tai valtuutetun kääntäjän toimesta. Jokaisella virallisen käännöksen sivulla on oltava kääntäjän leima ja/tai allekirjoitus. Virallisten käännösten on oltava alkuperäisten asiakirjojen tarkkoja käännöksiä. Hakijoiden itsensä tekemiä käännöksiä ei hyväksytä.

Kysymyksiä?

Lisätietoja tehtävistä ja rekrytointiprosessista antavat sähköpostitse professori Johanna Lammintakanen, johanna.lammintakanen@uef.fi ja professori Aini Pehkonen, aini.pehkonen@uef.fi.

Lisätietoja hakumenettelystä antaa Airi Leppänen, puh. +358 29 445 5171,  airi.leppanen@uef.fi.

Lisätietoja opintoasioista antaa koulutusasiantuntija Annikki Honkanen, puh. +358 29 445 5063, annikki.honkanen@uef.fi.

Lisätietoja jatko-opiskeluoikeuksien osalta antaa Salla Lappalainen, puh, +358 29 445 4545, salla.lappalainen@uef.fi.

 

Työsopimuksen voimassaolo Määräaikainen työsopimus
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Paikkojen lukumäärä 4
Työllisyysaste 100
Paikkakunta Kuopio
Maakunta Pohjois-Savo
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2713/01.01.03/2024
Julkaistu 13.05.2024
Haku päättyy 30.05.2024

Takaisin avoimiin työpaikkoihin